קישורים

מועצת הזיתים - http://www.oliveboard.org.il
אתר שמן הזית של מועצת הזיתים - http://www.shemen-zayit.co.il
"ויקיפדיה" הערך שמן זית - שמן-זית/http://he.wikipedia.org/wiki
המועצה האזורית עמק יזרעאל - http://www.emekyizrael.org.il
מושב בית-שערים http://www.biglal.co.il/websites/bitshearim
מושב בית שערים נתונים מתוך אתר בית יגאל אלון -
http://www.bet-alon.co.il/info/city_details.php?city_id=218
על מושב בית שערים באתר ההתיישבות בגליל - http://www.romgalil.org.il/cds/156/
ארגון שמן הזית העולמי - http://www.internationaloliveoil.org
על שמן זית באתר האו"ם -
http://www.unctad.org/infocomm/anglais/olive/sitemap.htm
אבזרי השקיה מתקדמים - http://www.ein-tal.com
Site Design By : ColorEye.net  |  Developed By : Balianti

דף הבית  |  מוצרים ומחירים  |  צור קשר  |  תעודות ואישורים  |  על שמן זית  |  תמונות  |  חדשות והודעות  |  קישורים  |  שיטות עיבוד והשקיה

כרמי משק רוזנברג, מושב בית-שערים, מיקוד 30046 | טלפון : 04-9831110
rose@olive-oil-farm.co.il
www.olive-oil-farm.co.il